title-news NEWS

Thiếu nhân sự công nghệ trầm trọng, một công ty Mỹ phải tới cả trường cấp 2 để 'đặt gạch' ứng viên

Công ty phần mềm Hyland ở Ohio có chính sách nuôi dưỡng nhân tài từ rất sớm: Khi "nhân viên tương lai" còn đang học trung học cơ sở!
17/10/2018 | Thiếu nhân sự công nghệ trầm trọng, một công ty Mỹ phải tới cả trường cấp 2 để 'đặt gạch' ứng viên 続きを見る